Повідомлення щодо обмежень передачі акцій Товариства

До відома акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» товариство повідомляє про наступне:

Згідно з вимогами ч.2 ст. 47 Закону України «Про ринок електричної енергії»  № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року (надалі – «Закон»), Оператору системи розподілу забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, а суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, забороняється мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу.

Згідно з вимогами п. 2.3 Програми відповідності Оператора системи розподілу – ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», затвердженої Постановою НКРЕКП від 21.06.2019 №1125 (в редакції Постанови НКРЕКП від 07.02.2020 № 354), через тридцять шість місяців з дня оприлюднення Закону (тобто з 10.06.2020) акції (частки у статутному капіталі) Оператора не можуть бути передані на праві власності чи в управління суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії, відповідно до вимог Закону.

Враховуючи наведене, ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» повідомляє акціонерів товариства про необхідність дотримання вказаних обмежень та утриматись від передання акцій (часток у статутному капіталі) ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ» на праві власності чи в управління суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам), та/або передачі електричної енергії. За порушення законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, учасники ринку несуть відповідальність передбачену Законом.

Повідомлення щодо обмежень передачі акцій Товариства