Оперативне обслуговування

Шановні клієнти!

Якщо у вас на балансі знаходиться електроустановка потужністю більш ніж 1000 В, Оператор системи розподілу ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля пропонує укласти договір про оперативне та оперативно-технічне обслуговування.

Такий договір вкрай необхідний, згідно з п.1.11 ПТЕЕС*, у разі відсутності:

 • власних електротехнічних, електротехнологічних працівників відповідної кваліфікації;
 • договору про надання послуг щодо обслуговування електроустановок з електропередавальною або спеціалізованою організацією, при неможливості самостійного здійснення організації експлуатації власних електро6установок Споживачем.

Для оформлення договору вам знадобляться такі документи:

Для юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців:

 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань.
 2. Документ, що підтверджує статус платника податків: витяг з реєстру платників ПДВ або  свідоцтво про сплату єдиного податку.
 3. Відповідно до ч.2.Ст 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» Контрагент має надати рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу. Або наданням балансу за минулий квартал підтвердити що ціна договору є меншою за 50% вартості чистих активів.
 4. Довіреність (у разі якщо підписант діє на підставі довіреності).

Для фізичних осіб

 1. Паспорт або ID-картка
 2. Карта платника податків РНОКПП (ІПН)

Переваги співпраці з ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля:

 • наявність достатньої кількості технічного персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам;
 • можливість оперативного виїзду та усунення проблем;
 • багаторічний досвід;
 • можливість цілодобового обслуговування.

Посилання на документи для ознайомлення:


*Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів